15-16 травня було проведено VІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію

Позитивная психотерапия в Киеве

15-16 травня 2014 року на базі факультету соціології і права кафедри соціології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» було проведено VІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Соціальна робота: теорія, історія, інноватика». Заявки на участь в конференції було надано більше ніж 100 людьми з різних куточків України і не лише представниками вищих навчальних закладів (студентами та викладачами), а й практикуючими соціальними працівниками. Звичайно ж найбільша кількість учасників це місцеві жителі з таких ВУЗів як: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національна академія державного управління при Президентові України, Академія праці, соціальних відносин і туризму, Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Відвідали захід і студенти Київського професійно-педагогічного коледжу ім. Антона Макаренка. Були також і учасники з Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Благодійної організації «Асоціація паліативної та хоспісної допомоги» та Київського міського  Центру соціальної, професійної і трудової реабілітації інвалідів.

Серед іногородніх учасників слід виділити представників таких закладів як: «Харківської гуманітарно-педагогічної академії» Харківської обласної ради, Харьковского національного автомобільно-дорожнього університету (м. Харків); Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара (м. Дніпропетровськ); Запорізького національного університету (м. Запоріжжя); Національного університету «Львівська політехніка», Центру творчості дітей та юнацтва Галичини (м. Львів); Одеського національного політехнічного університету, Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (м. Одеса); Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ); Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці).

В перший робочій день 15 травня 2014 року було проведене пленарне засідання та роботу секцій. І на завершення робочого дня гості доторкнулися до сучасного мистецтва завдяки  Перформенсу Київського плейбек-театру «Déjà vu plus».

В ході пленарного засідання було піднято ряд актуальних для сучасної соціальної роботи тем таких як: соціальна політика та соціальна робота з урахуванням соцієтальних складових мультикультуралізму, підходів до підготовки фахівців соціальної роботи, ціннісних орієнтацій молоді за умов сучасної трансформації, сучасних викликів, що стоять перед соціальними працівниками, формування професійної термінології в соціальній роботі.

Виступи зробили такі відомі в колі соціальних працівників діячі як:

Семигіна Тетяна Валеріївна, доктор політичних наук, професор кафедри соціальної роботи та практичної психології Академії праці, соціальних відносин і туризму, Яремчук Оксана Василівна, доктор психологічних наук, професор кафедри соціальної та прикладної психології ОНУ імені І.І. Мечникова, Вольф Олександр Олександрович, голова правління Благодійної організації «Асоціація паліативної та хоспісної допомоги», молодший науковий співробітник Національної медичної академії післядипломної освіти, соціальний працівник НДСЛ «ОХМАТДИТ», магістр соціальної роботи, Іванова Ірина Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи і педагогіки відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Дубич Клавдія Василівна докторантка Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту соціального забезпечення Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля, Остролуцька Лариса Іванівна, головний спеціаліст відділу соціального інспектування та соціальної роботи з сім’ями Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та  молоді, аспірант кафедри «соціальна педагіка та соціальна робота» Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Цікавими і дещо інноваційними були доповіді Рихліка Адама (Польща), виконавчого секретаря YMCA Європи, координатора міжнародних соціальних проектів YMCA Європи та Вайнілович Наталії Андріївни соціального працівника Київського міського  Центру соціальної, професійної і трудової реабілітації інвалідів, актриси Київського Playback-театру «Déjà vu plus».

16 травня 2014 року відбулися два майстер-класи:

Майстер-клас «Театральна імпровізація в роботі з соціальними групами» в ході якого були висвітлені практичні особливості проведення занять з театральної імпровізації, в тому числі з плейбек-театру. Розглянуті основні принципи плейбеку, його задач та можливостей під час роботи з людьми з інвалідністю, школярами, студентами, змішаними групами. Учасники відчули на собі, що являє собою гра акторів плейбек-театру завдяки різноманітним вправам з театральної імпровізації та деяким формам плейбек-театру. Майстер-клас проводила Вайнілович Наталія Андріївна соціальний працівник Київського міського  Центру соціальної, професійної і трудової реабілітації інвалідів, арт-терапевт, тренер соціально-психологічного тренінгу, актриса Київського Playback- театру «Déjà vu plus», дійсний член Київської Асоціації Практикуючих Психологів і Психотерапевтів, член Східно-Української Асоціації Арт-Терапії.

Майстер-клас «Самодопомога в повсякденному житті, метод позитивної психотерапії в дії» (фото на початку статті) допоміг учасникам доторкнутися до світу позитивної психотерапії Носсрата Пезешкіана та ознайомитися з інструментами самодопомоги. Яскраві приклади застосування різних підходів та методів позитивної психотерапії в різноманітних повсякденних життєвих ситуаціях допоміг учасникам заходу закріпити отримані в ході майстер-класу знання. Майстер-клас проводила Овчарек Катерина Володимирівна, практикуючий психотерапевт з 2005 року, тренер Всесвітньої асоціації позитивної психотерапії (WAPP), член Української спілки психотерапевтів, член методичної ради УАПП і член правління Всесвітньої асоціації позитивної психотерапії (WAPP), директор Київського філіал Українського інституту позитивної крос-культураної психотерапії та менедждменту СПД «INSPIRIS».

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *